dissabte, 20 de novembre de 2010

Teuladí de canyar / RepicatalonsHIVERNANT

El teuladí de canyar és un ocell palustre, en perill d'extinció a Espanya com a reproductor. A l'hivern vénen nombrosos exemplars, sobretot de l'Europa Central.

Consulteu este interessant article sobre el perill d'extinció, a nivell reproductor, a Espanya: clica ací

Trist

Pit-blau

Femella


mascle


Present ací com a hivernant (mesos de setembre a febrer).
Cria als països nòrdics i a l'Europa Central. A Espanya en algunes zones del nord peninsular.
El pit-blau busca sempre zones amb aigua: marjals, llacunes, rius.